HomeOnline tutorials 
Gamma tonal i l'eina Corbes (pàgina 1) • següent >

Introducció a aquest tutorial de Photoshop

De totes les eines de Photoshop, la que utilitzo més sovint, i sense la qual menys coses podria fer, és l'eina Corbes. Amb ella es pot augmentar espectacularment el contrast d'una imatge que d'altra manera resultaria avorrida; pot canviar l'equilibri de color; ja sigui de manera subtil o bé radicalment; pot incrementar la saturació; i fins i tot convertir una imatge a blanc i negre (quan s'utilitza en mode color LAB). En resum, és una eina extremament poderosa amb una gran varietat d'aplicacions possibles; però també és força difícil de comprendre, almenys al principi.

En aquest tutorial espero aconseguir dues coses: en primer lloc, fer comprendre alguns dels conceptes bàsics en què es basa l'aplicació correcta d'aquesta eina, i en segon lloc, oferir una sèrie d'exemples pràctics de com utilitzar-la.

Els temes tractats en aquest tutorial inclou:

Al final d'aquest tutorial, hauràs:

  1. entès el concepte de gamma tonal.
  2. seràs capaç d'utilitzar l'eina Corbes per manipular la gamma tonal d'una imatge per satisfer les teves expectatives creatives.
  3. tindràs una certa comprensió de com utilitzar l'eina Corbes per manipular el color i la saturació d'una imatge.

Si us plau fixeu-vos que he utilitzat Photoshop en la seva versió CS2 per a la realització d'aquest tutorial. Si utilitzeu CS3 o CS4 us n'adonareu que els diàlegs de les eines Nivells i Corbes han canviat. L'eina Nivells, tant a la versió CS3 com en la CS4 és gairebé idèntica a la seva homòloga de la versió CS2 - els canvis són principalment cosmètics - però l'eina Corbes, té una sèrie de millores que inclou i) diverses configuracions per modificar el contrast i l'equilibri de color, ii) visualització en temps real de l'histograma de la imatge, iii) la capacitat per visualitzar la Superposició de Canals, i així successivament (clica aquí per veure un exemple de “volcat de pantalla” de la versió CS3 on s'ha utilitzat un “Procés Creuat" pre-seleccionat). En essència, la versió CS3 i la CS4 no fa res que no es pugui fer amb la versió CS2, simplement és més fàcil treballar-hi en el sentit que proporciona més informació sobre els ajustos que s'hagin fet. L'únic canvi significatiu que s'ha introduït amb la versió CS4 és que totes dues eines han estat incorporades a les paletes d'eines en lloc dels diàlegs de les versions anteriors. Això no afecta el seu rendiment de cap manera, però estalvia una mica de temps en el sentit que no es necessita fer doble clic a la capa d'ajustament per veure o modificar els ajustos introduïts.

Entenent la gamma tonal

La gamma tonal d'una imatge, en el sentit més simple, es refereix a la gamma de tons entre les zones més clares i més fosques d'una imatge. Per exemple, una imatge amb una àmplia gamma tonal inclouria tant àrees fosques com clares (i una gamma de tons entre elles), mentre que una imatge amb una estreta gamma tonal inclourà una gamma més restringida, és a dir, pot ser composta predominantment per mitjos tons.

Les següents dues imatges il·lustren aquest punt. La IMATGE 1, per exemple, té una gamma tonal molt limitada. Si passeu el mouse a sobre la imatge podreu veure en l'histograma que els tons estan agrupats en el centre de la gamma, per la qual cosa resulta una aparença insulsa i plana. La IMATGE 2, per contra, s'ha ajustat utilitzant una corba, i com es pot veure a partir del seu histograma, la gamma tonal és molt més àmplia, fet que millora la imatge en gran mesura.

 
IMATGE 1 (gamma tonal estreta)
mostra l'histograma
 
IMATGE 2 (gamma tonal ample)
mostra l'histograma

Arribats a aquest punt val la pena invertir una mica de temps en assegurar-se que s'entén exactament el que ens diu un histograma, ja que és una forma especialment útil d'avaluar una imatge abans de realitzar qualsevol canvi. Tant podem utilitzar l'histograma que proporciona Photoshop per fer això (Finestra → histograma), o, com en aquest cas, l'eina Nivells (Capes → Nova Capa d'Ajust → Nivells o, Imatge → Ajustament de Nivells. Si us plau, llegiu la nota de post-processat, a la part inferior d'aquesta pàgina, on trobareu l'explicació de quin és el millor mètode dels descrits.

Per a la IMATGE 1, la no corregida i amb una estreta gamma tonal, podem veure que els tons estan agrupats en el centre de l'histograma.

El que també notareu és que les diferents seccions de l'histograma varien en alçada. L'alçada en qualsevol punt indica el nombre de píxels a un nivell específic, per la qual cosa, en aquest cas, podem veure que hi ha dos pics: un de més petit a l'esquerra, i un de més gran a la dreta. El de l'esquerra indica que hi ha un apreciable nombre de mitjos tons foscos, mentre que el de la dreta indica que hi ha un major nombre de mitjos tons més clars. En aquest punt, les ombres i les llums altes que podem veure en la IMATGE 2 estan totalment absents de la imatge.

Per tant, com podem modificar una imatge utilitzant l'eina Nivells? La forma més fàcil és movent els lliscadors triangulars situats immediatament a sota l'histograma. Veureu que que n'hi ha tres: un de negre a l'esquerra, un de gris al centre i un altre blanc a la dreta.

A mesura que es desplacen, us adonareu que els valors de les caselles situades a la dreta de l'etiqueta Entrada de Nivells (Output Levels), van canviant. Per exemple, si moveu el control lliscant esquerre fins que només toqui la vora esquerra de l'histograma, veureu que el valor d'entrada esquerre canvia a 60. De la mateixa manera, si arrossegueu el control lliscant dret cap a l'esquerra, fins que toqui la vora dreta de l'histograma, veureu que el valor d'entrada dret canvia a 200.

Si ara mirem l'histograma podem veure que la gamma tonal s'ha incrementat (expandit) considerablement:

Aquests canvis han ampliat la gamma tonal de la imatge, desplaçant els mitjos tons més foscos de la imatge original cap a la zona d'ombres de l'histograma i els mitjos tons més clars, cap a la zona de llums altes.

Nota tècnica • pintant amb números
Photoshop representa la gamma tonal d'una imatge en una escala de 0 a 255, on 0 representa el negre i 255 representa el blanc. En la imatge original, com podem veure en l'ajust de Nivells representat a dalt, la gamma tonal d'aquesta imatge és de 60 a 200, és a dir, el valor més fosc a l'original estava al voltant de 24% (60 ÷ 255 × 100 = 24), mentre que el valor més clar era d'aproximadament el 78% (200 ÷ 255 × 100 = 78). Movent el lliscador esquerre hem establert el punt negre de la imatge a 60, és a dir, el valor original de 60 es converteix en un valor de 0 després d'aplicar els ajustos de Nivells. De la mateixa manera, amb el lliscador dret establim el punt blanc i, en aquest cas resituem el valor de 200 a 255. La resta dels tons de la imatge són resituats en conseqüència, la qual cosa "eixampla" la gamma tonal de la imatge d'una gamma de 60 a 200 de partida, a una nova gamma de 0 a 255.

Com podeu veure sota aquestes línies, la IMATGE 3, després d'aplicar aquest ajust de Nivells bàsic, és considerablement millor que la IMATGE 1 (representada a baix). Tanmateix, quan comparem la IMATGE 3 amb la IMATGE 2 (que s'ha ajustat usant l'eina Corbes), podríem dir que els canvis realitzats han deixat la imatge una mica fosca. Per aclarir la imatge usant l'eina Nivells podem moure el lliscador triangular situat al mig i immediatament a sota de l'histograma per modificar els mitjos tons de la imatge. La IMATGE 4 és el resultat de modificar aquest punt mig fins a 1.3, i de nou, aquesta és una millora respecte a la IMATGE 1, però mancada de l'impacte de la IMATGE 2.

 
IMATGE 3 (ajustament bàsic de Nivells)
 
IMATGE 4 (ajustament addicional de mitjos tons)
 
IMATGE 1 (imatge original)
 
IMATGE 2 (imatge ajustada amb l'eina Corbes)

En aquesta secció hem analitzat el concepte de la gamma tonal i com canviar la gamma tonal d'una imatge mitjançant l'eina Nivells, per modificar tant el punt negre com el punt blanc així com la brillantor general de la imatge utilitzant el control lliscant de mitjos tons. A la resta d'aquest tutorial passarem a analitzar l'eina Corbes, una alternativa molt mes potent i flexible.

Nota de post-processat • perquè hauríeu d'utilitzar sempre les capes d'ajust
Hi ha dues raons principals per les quals hauríeu d'utilitzar sempre les capes d'ajust en lloc de treballar directament sobre una imatge usant l'opció Imatge → Ajustos. La primera és que posteriorment a haver realitzat algun ajust, podreu tornar als canvis realitzats i modificar-los. Això és especialment útil si desitges minimitzar l'efecte d'un ajust previ havent realitzat una modificació posterior. Per exemple, podries decidir que necessites disminuir el contrast després d'usar una altra capa d'ajust posterior per augmentar la saturació.

La segona raó és que quants més canvis es realitzin en una imatge, més correm el risc de degradar la seva qualitat. Per exemple, si utilitzes una corba per augmentar el contrast d'una imatge en blanc i negre, però més tard decideixes que es veuria millor en color, pots decidir que necessites disminuir el contrast (les imatges en color sovint requereixen menys contrast que les imatges en blanc i negre). Si has utilitzat Imatge → Ajustos → Corbes per augmentar el contrast de la imatge en blanc i negre i a continuació utilitzes la mateixa tècnica per disminuir el contrast, la imatge original es degrada, és a dir, s'aplicarà dos canvis en la imatge (això augmentarà el soroll digital en la imatge i, si per exemple estàs treballant amb un arxiu JPEG, també s'amplificarien els artefactes propis d'aquest format). Si, en canvi, utilitzes l'opció Capa → Nova → Capa d'Ajust → Corbes es converteix en una simple qüestió de tornar a obrir el diàleg Corbes i anar modificant la configuració original, amb la qual cosa, finalment només s'altera la imatge original un sol cop.

David J. Nightingale © 2003–17 • all rights reserved
translated by Eduard J. (atzu)

pàgina següent >>>


HomeOnline tutorials 
Gamma tonal i l'eina Corbes (pàgina 1) • següent >